การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
03-07
2567
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ผู้ชม 23 คน : ใหม่ล่าสุด
2
18-06
2567
  รับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนใหม่ จากผอ.สพป.นค.1 ผู้ชม 23 คน : ใหม่ล่าสุด
3
18-06
2567
  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผู้ชม 14 คน : ใหม่ล่าสุด
4
18-06
2567
  กิจกรรมวันไหว้ครู ผู้ชม 12 คน : ใหม่ล่าสุด
5
21-04
2567
  โรงเรียนบ้านนาดงเปิดรับสมัครนักการภารโรง (ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ในประกาศครับ) ผู้ชม 35 คน : ใหม่ล่าสุด
6
23-02
2567
  กิจกรรมวันมาฆบูชา ผู้ชม 69 คน
7
13-01
2567
  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้ชม 128 คน
8
13-01
2567
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ผู้ชม 70 คน
9
09-10
2566
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ผู้ชม 97 คน
10
14-09
2566
  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ผู้ชม 94 คน
   
1
23-05
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนาดง ผู้ชม 18 คน : ใหม่ล่าสุด
2
29-04
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนาดง ผู้ชม 24 คน : ใหม่ล่าสุด
3
21-04
2567
  เปิดรับสมัครนักการภารโรง ผู้ชม 25 คน : ใหม่ล่าสุด
4
28-07
2566
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 103 คน : ใหม่ล่าสุด
5
28-07
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ชม 103 คน : ใหม่ล่าสุด
6
28-07
2566
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ผู้ชม 111 คน
7
28-07
2566
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ผู้ชม 99 คน
8
28-07
2566
  สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบการจัดสรรงบประมาณ 2567 ผู้ชม 88 คน
9
28-07
2566
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 99 คน
10
28-07
2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ ผู้ชม 116 คน
   
1
28-07
2566
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับท้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 105 คน : ใหม่ล่าสุด
2
28-07
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีนยการสอน 2566 (e-bidding) ผู้ชม 98 คน : ใหม่ล่าสุด
3
28-07
2566
  ประกวดราคา : ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีนยการสอน 2566 (e-bidding) ผู้ชม 97 คน : ใหม่ล่าสุด
4
28-07
2566
  (โรงเรียนบ้านโพนทอง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕๒๙ เป็นบ้านพักครูแบบแฟลต ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 105 คน : ใหม่ล่าสุด
5
28-07
2566
  (ราชประชานุเคราะห์๑๔) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบปรับปรุง รายการติดตั้งเหล็กกันตกอาคารเรียน ๓๑๘ล/๓๘(พิเศษ) อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๕ ห้อง อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๒ ห้อง ปรับปรุงซ่อมแชมโรงจอดรถผู้บริหาร พร้อมก่อสร้าง อาคารรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 93 คน : ใหม่ล่าสุด
6
28-07
2566
  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคา 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 85 คน
7
28-07
2566
  ประกวดราคาซื้อเงินกัน 2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน 40 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 82 คน
8
28-07
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๑๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน < ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น) ผู้ชม 94 คน
9
28-07
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้งอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( โรงเรียนธนากรสงเคราะห์) ผู้ชม 89 คน
10
28-07
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ เป็นบ้านพักครูแบบแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),(โรงเรียนโพนทอง) ผู้ชม 90 คน
   
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • การแสดงคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  • ของขวัญจากดิน
  • การหาตัวประกอบ
  • กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย